Het sneeuwbaleffect…

 

Binnen één week sloten 40 organisatie en 65 wetenschappers, kunstenaars en andere prominente Nederlanders zich aan bij de Social Tipping Point Coalitie. Zij onderschrijven de noodzaak voor het volgende kabinet om dit op te nemen in het hoofdlijnenakkoord.

 

Aangesloten organisaties (nog niet compleet)

De coalitie

447 ondertekenaars!

We zijn overweldigd door het aantal ondertekenaars! We doen ons best om de lijst zsm te updaten. Aanmelden kan nog steeds!
Veel dank voor jullie steun!

Wetenschap en hogescholen

 

Organisaties

 

Professoren, op persoonlijke titel

 • prof. dr. Noelle Aarts | socio-ecologische interacties | Radboud Universiteit Nijmegen
 • prof. dr. ir. Conny Bakker | Industrieel Ontwerpen | TU Delft
 • prof. dr. René ten Bos | filosoof | Radboud Universiteit
 • prof. dr. Geert Buelens | schrijver | hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde | Universiteit Utrecht
 • prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen | coördinator duurzaamheid | TU Delft
 • prof. dr. Josee van Eijndhoven | hoogleraar (em) Sustainability Management | Erasmus Universiteit | Voorzitter Duursaam Benoordenhout
 • prof. dr. ir. Thea Hilhorst | hoogleraar Humanitarian Aid | Institute for Social Science ISS / Erasmus University
 • prof. dr. Klaas Landsman | mathematical physics | Radboud Universiteit Nijmegen
 • prof. dr. ir. Theo van der Meer | Emeritus prof. Thermische Werktuigbouwkunde | Universiteit Twente
 • prof. dr. mr. Hans van Meerten | professor Europees pensioenrecht Universiteit Utrecht | advocaat, consultant en lid van OPSG / EIOPA
 • prof. dr. Lars Moratis | lector | Breda University of Applied Sciences & Antwerp Management School
 • prof. dr. J.B. Opschoor | hoogleraar (em) economie van duurzame ontwikkeling |  oud-rector Institute of Social Science Den Haag
 • prof. dr. Ilona Otto | Potsdam Institute for Climate Impact Research
 • prof. dr. Theunis Piersma | hoogleraar Trekvogelecologie | Rijksuniversiteit Groningen |  waddenonderzoeker bij Koninklijk NIOZ-Texel
 • prof. dr. Jan Rotmans | hoogleraar Transitiekunde | Erasmus Universiteit
 • prof dr. Irene van Staveren | hoogleraar of development economics | Institute for Social Studies - Erasmus Universiteit
 • prof. dr. ir. Paul Struik | Hoogleraar gewasfysiologie | Wageningen University and Research
 • prof. dr. ir. Pier Vellinga | hoogleraar klimaatverandering en maatschappelijke implicaties | Vrije Universiteit Amsterdam
 • prof. dr. Nanda Verhoeven-Duif |Hoogleraar diagnostiek metabole ziekten | UMC Utrecht
 • prof. dr. Roos Vonk | hoogleraar sociale psychologie | Radboud Universiteit Nijmegen
 • prof. dr. Frederik Zuiderveen Borgesius |hoogleraar ICT & Recht | Radboud Universiteit Nijmegen

 

Wetenschappers, promovendi, studenten op persoonlijke titel

 • Wieke Blaauw | Senior Policy Officer | Institute for Social Science - Erasmus Universiteit
 • dr. Cameron Brick | assistant professor | Universiteit van Amsterdam
 • dr. Roger Cremades Rodeja | co-auteur Social Tipping Points for Stabilizing Earth's Climate | Wageningen University
 • Lieke Dreijerink | Student duurzaam gedrag | WUR
 • dr. Martin Drenthen | universitair hoofddocent Milieufilosofie | Radboud Universiteit
 • mr. drs. J.W. Egtberts | phd student | Open Universiteit Nederland
 • dr. Yuri Engelhardt | universitair docent datavisualisatie | Universiteit Twente
 • dr. ir. Sanli Faez | natuurkundige | Universiteit Utrecht
 • Koen van der Gaast | onderzoeker voedseltransitie | Wageningen Universiteit
 • dr. Bob Geldermans Msc. | assistant professor | Onderzoek naar Climate Design & Sustainability | TU Delft

Wetenschappers, promovendi, studenten op persoonlijke titel (vervolg)

 • dr. Petra de Goeij | bioloog | Rijksuniversiteit Groningen
 • dr. Michel Handgraaf | Onderzoeker Environmental Decision Making | AMS Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions & Wageningen Universiteit
 • Jonne Harmsma | Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
 • dr. ir. Ignas Heitkönig | universitair docent | WUR
 • Muriel Heldring | Leiden Universiteit
 • dr. Thomas Hoppe I universitair hoofddocent | faculteit TBM |TU Delft
 • Vatan Hüzeir | wetenschapper | Erasmus Universiteit Rotterdam
 • dr. Leo van Kampenhout | Scientists4Future NL
 • dr. Clemens Kaupa | assistant professor | Vrije Universiteit Amsterdam | onderzoek naar klimaatwetgeving
 • Sabine Kerssens | student Systems Engineering
 • mr. Ingrid van der Klooster | Universitair docent | Sustainable Finance Erasmus Universiteit Rotterdam
 • dr. ir. Jeroen Kluck | lector water in en om de stad / stedelijke klimaatadaptatie | Hogeschool van Amsterdam
 • Emmanuella Kyeremaa | MA student
 • dr. Maarten Loonen | Arctisch Centrum Rijksuniversiteit Groningen
 • dr. Niek Mouter | assistant professor | Government Project Appraisal  | TU Delft
 • ir. Arthur Oldeman | klimaatwetenschapper UU | Scientists4Future NL
 • Ludo van Oyen | gastdocent |Institute of Environmental Science | Leiden Universiteit
 • dr. Esther Parigger | hoofddocent Duurzaam gedrag | Toegepaste Psychologie  | Hogeschool van Amsterdam
 • dr. Peter Roessingh | assistant professor | Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics
 • dr. Disa Sauter | associate professor of psychology | Universiteit van Amsterdam
 • dr. Annette Scheepstra | Arctisch Centrum | RUG
 • dr. Marjan Smeulders | microbioloog | Radboud Universiteit
 • dr. Benjamin Sprecher | universitair docent | TU Delft | Industrieel Ontwerpen
 • Frits Steenhuisen | Arctisch Centrum Rijksuniversiteit Groningen
 • dr. ir. Marjan Stuiver | Programmaleider Groene Steden | Wageningen University and Research
 • dr. Yvonne Verkuil | moleculair ecoloog | Rijksuniversiteit Groningen
 • dr. Joost Vervoort | Associate Professor of Foresight and Anticipatory Governance | Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling | Universiteit Utrecht
 • dr. Jan Westerweel | Geoloog | Université de Rennes
 • Emma Zuiderveen | promovendus

Lectoren, docenten en onderzoekers van hogescholen

 • dr. Selçuk Balamir | Willem de Kooning Academie
 • Marije van Bommel | docent Herman Brood Academie
 • Ilse Duijvestein | Hogeschool van Amsterdam
 • Christianne Heselmans | Fontys Hogescholen - Academy for Creative Industries | docent & onderzoeker Sustainable Futures
 • Ruben Jacobs | socioloog en schrijver | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • dr. ir. Lisette Klok | onderzoeker/docent stedelijke klimaatadaptatie | Hogeschool van Amsterdam
 • Loes Kreemers | Gedragswetenschapper duurzaam gedrag |  lectoraat psychologie voor een duurzame stad | Hogeschool van Amsterdam
 • Gudo Nollen | Opleidingsadviseur |HvA
 • dr. Reint Jan Renes | lector | psychologie voor een duurzame stad | Hogeschool van Amsterdam
 • dr. Jaap van der Stel | lector | GGZ Hogeschool Leiden | onderzoek klimaat en gezondheid
 • Marten Valk | Bouwadviseur | docent hoger onderwijs
 • dr. Oane Visser | dr. associate professor in agrarian studies ISS Erasmus Universiteit
 • Felix van Vugt | docent lerarenopleiding VO | Hogeschool Utrecht
 • Andries Zoutendijk | docent politieacademie

Klimaattransitie

 

Ngo’s


Burgerorganisaties

 

Coalities

 

 

Energiecoöperaties /lokale transitie

Bedrijven


Op persoonlijke titel

 • Ralien Bekkers | internationaal klimaatadviseur
 • Reinier van den Berg | weerman | klimaatspecialist
 • Marcel Beukeboom | klimaatgezant
 • Maurits Groen | ondernemer
 • Kees Klomp | founder THRIVE Institute
 • Ruud Koornstra | Nationale Energiecommissaris
 • Eva Rovers | schrijver | mede-oprichter Bureau Burgerberaad
 • Michel Scholte | Minister van de Nieuwe Economie
 • Werner Schouten | Voorzitter Jonge Klimaatbeweging
 • Jan van de Venis | Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties
 • Arnold Beekes | innovator
 • Randy Benjamins | business coach
 • Saskia Bogaart | freelance copywriter o.a. voor Klimaatmoeders
 • Marja Bogaarts | GroenErwt-Transpharmacie
 • Lennart Van Der Burg | Climatecoach4u
 • Sharona Ceha | klimaatverbinder
 • Heloise Della Vedova | Pen, Papier, Plan
 • Widoere Djelantik | adviseur Staatsbosbeheer
 • Sven Duyx | praktisch idealist, innovator, SDG-driven
 • Niels Feder | medewerker fruitteelt
 • Eric Ferguson | consultant energie en ontwikkeling
 • Marc van Gemert | senior adviseur lokale overheid
 • Maarten van der Giessen | Adviseur Energie Transitie
 • Wendy Gooren | zakelijk leider Sense of Place
 • Laurie Hermans | cultureel antropoloog |TNO
 • Merit Hindriks, pleitbezorger & campaigner (internationale) klimaatrechtvaardigheid
 • Arjan van den Hoogen | Sr. duurzaamheidsadviseur
 • Marielle Horst-Gussenhoven | Wholebrands
 • Tom Keek | strategisch adviseur omgevingsbeleid
 • Mayke van Keep | Issuemakers
 • Liane van Klaveren | strategisch adviseur communicatie
 • Roeland Kneppers | Coöperatie Bergen Energie (BE)
 • Lieneke Knuyt | Klimaattrainer Knuyt Training en Advies
 • Lani Kok | beleidsmedewerker circulaire economie
 • Pauline van der Kolk | projectleider Expeditie van betekenis
 • Jan Korff de Gidts, regionaal burgerinitiatief Kracht van Utrecht
 • Nico Landsman | Zeeland Bruist
 • Maiken Larsen | Facilitator en communicatiepersoon
 • Lennart van der Linde | projectleider Klimaat en Energie | Duurzaam Den Haag
 • Sanne Meelker | projectleider warmtetransitie
 • Kirsten Notten | directeur Kennis en Community
 • Willemien Op den Orth | tolk-vertaalster
 • Suzanne Oudmaijer | milieucoördinator
 • Frank Peters | beleidsmedewerker
 • Hans Peters | MVO professional
 • Rick van der Pol | Bouwkundig adviseur
 • Boris Polm | Adviseur Innovatief ondernemerschap
 • Anton Remmers | Bouwkundig ingenieur en Energiecooperatie Boerakker
 • Bert Rorije | generalist sociale impact en duurzaamheid
 • Menno Schermer | Kartrekker van participatie Menno Schermer Managament
 • drs. Marion J.T. Schobre | Marvicon
 • Flip Schrameijer | socioloog
 • Gijs Spoor | sociaal ondernemer
 • Elmar Theune | secretaris Coöperatie ValleiEnergie
 • Kyra van de Valk (MSc) | Strategisch adviseur duurzaamheid
 • Wendy van Ulden |Teamcoach en Burgerberaad enthousiasteling
 • Jos Verhagen | energiecoach
 • Dick Verheul | redacteur Groene Verhalen
 • Jaap Verhoeff | RVO
 • Pauline Westendorp | energiecommissaris Amsterdam
 • Liesbeth Willemsen | duurzaamheidsconsulent
 • Tjitske Ypma | senior beleidsmedewerker | ministerie van I&W
 • Leo van Zanten | duurzame les, langer leefbare planeet

Culturele, creatieve sector en media

 

Op persoonlijke titel

 • Nelson Addo | conservator a.i. Multatuli Museum
 • Jan-Willem Anker | auteur
 • Etienne Baileau | journalist
 • Ben Baudion | architect
 • Sunny Bergman | filmmaker | schrijver | activist
 • Hanna Bervoets | schrijver
 • Gerda Blees | schrijver
 • Arnold de Boer | muzikant
 • Lex Bohlmeijer | programmamaker
 • Tsead Bruinja | dichter
 • Aurelia van der Burght | visual artist
 • Annelie David | dichter
 • Ida Dijkstra | Social designer, beeldend kunstenaar, docent
 • Chihiro Geuzebroek | filmmaker | public speaker
 • Renske de Greef | auteur
 • Sylvie Goeman | Beeldend Kunstenaar en Founder KustArt, Esterenburch
 • Babs Gons | schrijver | performer
 • Maria Goos | schrijfster
 • Katja Herbers | actrice
 • Gon Hoefsloot | componist | performer
 • Jennifer Hoffman | actrice
 • Liset Horsten | muzikant
 • Twan Huys | journalist
 • Mijke de Jong | regisseur
 • Heidi Koren | stadsdichter Nijmegen
 • Pauline van der Kolk | zakelijk leider Loods 13
 • Bas Kwakman | auteur | uitgever | Radicale Vriendschap, poëzie en activisme
 • Nynke Laverman | singer/songwriter
 • Suzana Lopes da Silva | architect
 • Ria Marks | theatermaker
 • Lieke Marsman | dichter des vaderlands
 • Ruben van der Meer | acteur
 • Thomas Möhlmann | dichter
 • Ramsey Nasr | schrijver | dichter | acteur
 • Martine Nijhoff | schrijver
 • Anniek Pheifer | actrice
 • Esther Polak, Kunstenaarsduo PolakVanBekkum
 • Robert Rosendal | Initiatiefnemer Kunst en Landschap Noord Nederland

Op persoonlijke titel (vervolg)

 • Sytze Pruiksma | componist | muzikant
 • Thekla Reuten | actrice
 • dr. Jonas Staal | kunstenaar | mede-oprichter Court for Intergenerational Climate Crimes (CICC)
 • Koos Terpstra | schrijver | regisseur
 • Waldemar Torenstra | acteur
 • Merlijn Twaalfhoven | componist
 • Georgina Verbaan | actrice
 • Marjon van Weersch | redacteur, journalist
 • Stefanie Wels | anti-modeontwerper
 • Florian Wolff | muzikant & docent
 • M. van Zeeland | schrijver

Organisaties

  Financieel, juridisch, politiek en bestuurlijk experts

  eOrganisaties

  Financieel, juridisch op persoonlijke titel

  • Christiaan Alberdingk Thijm | jurist & auteur
  • Peter Blom, oud-CEO/voorzitter van de Raad van Bestuur Triodos Bank
  • Maarten Bunnik | klimaatfinancier
  • Ernst-Jan Kuiper | gepromoveerd klimatoloog
  • Adriaen Luijks | eindredacteur MeJudice
  • mr. Madeleen Mulder | jurist, wayfinder and purpose activator
  • Sjoera Nas | privacy-adviseur
  • dr. Channa Samkalden | mensenrechtenadvocaat
  • dr. Willem Schramade | Sustainable Finance Factory
  • dr. Magda Smink | onderzoeker/adviseur lobby in duurzaamheidstransities
  • Martijntje Smit | techniekfilosoof en onderzoeker
  • Hans Stegeman | econoom | columnist
  • dr. Ben Tiggelaar | auteur en gedragswetenschapper
  • dr. Machteld Vonk | jurist

   

  Politiek

  Op persoonlijke titel

  • Ger van Eeden | Volt NL & Volt EU
  • Jan Hoekema | change manager en oud-Tweede Kamerlid voor D66 en oud-burgemeester van Wassenaar
  • Klaas Hoekstra | Afdelingsvoorzitter GroenLinks Lochem
  • Alman Metten | onderzoeker | oud-lid Europees Parlement
  • Melissa Oosterbroek | raadslid GroenLinks Haarlem en ondernemer
  • Lammert van Raan | Kamerlid Partij voor de Dieren
  • Jan Pronk | oud-minister van VROM
  • Henk Zandvliet | Fractievoorzitter GroenLinks De Bilt

  Onderwijs, sport, zorg en welzijn

  Organisatie

  Op persoonlijke titel

  • Richard Abbenhuis | verpleegkundige
  • Patricia Aerts |TopTeamWerk
  • Daan Beens | GZ-psycholoog
  • Dr. Marjolein Doesburg-van Kleffens | Specialist Laboratoriumgeneeskunde klinische chemie
  • Anita Ebbing | welzijnswerker en ruimtelijk vormgever
  • Henk Jense | docent
  • Marc Gehrels | Sociaal ondernemer
  • Pauline de Graaf | Huisarts
  • Doortje 't Hart | Facilitator van verbinding
  • Fenna Heyning | directeur in de zorg
  • Anna Hinze | psychiater | psycholoog | coach
  • Jan van der Kamp | Heath Systems Innovations
  • Esther Korteweg | dierenarts
  • Christine Kuiper | sr. kennismedewerker Movisie
  • Julia Lampe-Van den Dool |Pediatrisch echocardiografist |UMC Utrecht-Wilhelmina Kinderziekenhuis
  • Tessa Mathijsen | docent Nederlands
  • Mark Ooijevaar | Schaatser | Totaalplan spoor
  • Pia Putman | mantelzorgconsulent en communicatietrainer
  • Carry Rosenblatt Limpens |samenwerkplaatsen
  • Jan Albert Slurink | docent middelbare school
  • Ernest Smeet | zorgmedewerker
  • Eric Stam | docent beroepsopleiding
  • Yvette Stevens | Psycholoog | filosoof
  • Marten Valk | docent hoger onderwijs, onderwijsontwikkelaar
  • Petra Verdonk | universitair hoofddocent | Amsterdam UMC
  • Herma Wichman | coach
  • Jannah Wijffels | bewustzijnstrainer, vernieuwer
  • Paula Wolthers | Verslavingszorg Noord-Nederland
  • Bram Zuur | maag- darm- leverarts | initiatiefnemer oproep duurzame zorgpensioenen

   

  Religieus en levensbeschouwelijk


  Op persoonlijke titel

  • C.T. Benard | predikant | Protestantse Kerk
  • Waltraut Stroh | Werkgroep Groene Lukas | Lukaskerk Den Haag

  Overig

  Namens organisatie

  Op persoonlijke titel

  • Arina Angerman, Social Media 4 Boomers
  • Henk van As, gepensioneerd
  • Jos Koekkoek, senior inkoper ICT
  • Elbert van Remmerden, senior informatiebeheer, gemeente Het Hogeland
  • Arno Rozendaal, online content specialist
  • Tim Toornvliet, Hoofd Communicatie
  • Sandra van Vliet, communicatiespecialist
  • Bart de Vries, informatiespecialist

  Aanmeldingen zonder opgave beroep

  • Jacomijn Baart
  • David Bassie
  • Gudula van Beem
  • Joeri Bertels
  • Hildo Bonnema
  • Ron de Bruijn
  • Arna Cornelissen
  • Louis Dietvorst
  • Ing. C. Dijksen
  • Theo Janssen
  • Henny de Jong
  • Pieter Heesbeen
  • Wim de Haas
  • Jurriaan Hölzenspies
  • Freddie Kalsbeek
  • Ruben Keijser
  • Jasper Klaver
  • Paul Klinkert
  • Gjalt Kloosterman
  • Miriam Kronenberg
  • Francisca Laan
  • Marie Jose van Langen
  • Hans Leeflang
  • Lieane
  • Edward Looye
  • Thea Messemaker
  • Tjitske Muller
  • Elke van Riel
  • Maddy Roos
  • Marieke Oomen
  • Roos van Os
  • Marc Pieterse
  • Reyer Ploeg
  • Minke Postma
  • Thea Potharst
  • Onno van Sandick
  • M Schneider
  • Rina Sikkema
  • Eline Slootweg
  • Marc Smeets
  • Marita Smeets
  • Peter Stokman
  • Suzanne
  • Ezra van Tiel
  • Dick Tielrooij
  • Marc Thiry
  • Anouk van der Veeken
  • Aukje
  • Jurjen Veenstra
  • Jos Voeten
  • Erick Vloeberghs
  • Eelco van der Waals
  • Marc van Waardenburg
  • A. Wagenaar
  • Ad Warmerdam, DHSc, MSPT, MT

  Wil uw organisatie onze open brief ook ondertekenen? Klik hier!

  Teken petities over dit onderwerp:

  Verbied Fossiele Reclame

  Klimaateducatie

  • Teachers for Climate
  • Fridays For Future
  • Youth for Climate
  • Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs
  • Henk Tameling

  Divesteren

  • ABP Fossielvrij
  • Groen Pensioen
  • Greenpeace

  Stop Fossiele Subsidies

  • Extinction Rebellion
  • Milieudefensie
  • Both Ends

  Decentrale warmte en stroom

  • Urgenda
  • Den Haag Fossielvrij/ Warmea

  Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Social Tipping Point Coaltie? We sturen je alleen relevante berichten, niet vaker dan 6 x per jaar.

  2 + 6 =