Hoe werkt een Social Tipping Point ?

Video door Creative Beards, voice-over door Sieger Sloot. Beide lid van de Social Tipping Point Coalitie. 

Simpele klimaatmaatregelen voor een sneeuwbaleffect

Een nieuw normaal waarin de duurzame keuze de enige logische, ethische, betaalbare en beschikbare keuze is. Alleen zo kunnen we de opwarming beperken tot 1,5C volgens wetenschappers.

Zo’n nieuw duurzaam normaal is nu – nog vol in het fossiele tijdperk – misschien moeilijk voor te stellen, maar ooit was het onvoorstelbaar dat vrouwen stemrecht zouden krijgen. Of dat roken niet meer stoer was, maar asociaal. Als de normen en gedrag massaal zo radicaal omslaan, heet dat een social tipping point.

Social tipping points ontstaan meestal vanuit actiegroepen in de samenleving. Als de druk eenmaal groot genoeg is, maakt de overheid beleid dat de nieuwe normen in de wet vast legt. Met het klimaat hebben we haast om fysieke tipping points te voorkomen. Daarom willen wij dat de overheid niet wacht tot de druk uit de samenlevin groot genoeg is, maar nu al maatregelen neemt die een social tipping point dichterbij halen.

Brief aan het nieuwe kabinet

Op 24 mei 2021 schreef de Social Tipping Point Coalitie een brief aan informateur Hamer. Onze boodschap: het nieuwe kabinet moet ‘social tipping points’ in gang zetten om de fysieke tipping points te voorkomen.

Onze brief haalde de voorpagina van Trouw.

Hoe kan het kabinet een Social Tipping Point in gang zetten?

Met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen kan het nieuwe kabinet maatregelen nemen die elkaar versterken. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

 • Stoppen met fossiele subsidies
 • Verbod op fossiele reclames
 • Verplichte klimaateducatie op scholen en klimaatschadelabels op producten
 • Verplicht divesteren voor banken en pensioenfondsen
 • Regelgeving aanpassen voor decentrale productie en opslag van energie

Lees meer over deze maatregelen

Het effect van Social Tipping Point-maatregelen

Social tipping point maatregelen zorgen voor een structurele en exponentiële daling van emissies. Omdat gedrag besmettelijk is, versnelt de emissiereductie zichzelf door: 

 • Duurzame normen en waarden
 • Duurzaam gedrag
 • Duurzame oplossingen blijvend goedkoper dan fossiel
 • Meer en diverser aanbod van duurzame oplossingen
 • Een sneeuwbaleffect waardoor mensen elkaar motiveren
 • Groter draagvlak voor verregaande klimaatmaatregelen
Alleen een social tipping point kan ons nog redden - interview Reintjan Renes in Down to Earth Magazine

Wat kun jij als burger doen voor een social tipping point?

Het goede nieuws is: iedereen kan bijdragen aan het Social Tipping Point. Daarvoor moet je jezelf niet zien als consument, maar als burger. In jouw leven heb je invloed op de school van je kinderen, op je eigen opleiding, op je werk, op je sportclub, je krant of de omroep waarvan je lid bent. Dit is je cirkel van invloed.

Zoek medestanders, vraag je organisatie om zich uit te spreken voor social tipping point maatregelen (en deze zelf te nemen) en zoek hiermee de publiciteit op. Hierdoor inspireert jouw organisatie andere organisaties en samen kunnen ze de overheid aansporen om de 5 maatregelen te nemen voor een Social Tipping Point. Zo creeren we het sneeuwbaleffect.

Lees meer: Zo word je een social tipping point creator

Wie zijn de Social Tipping Point-coalitie?

 

 

500+ ondertekenaars!

We doen ons best om de lijst regelmatig te updaten. Aanmelden kan nog steeds!

Veel dank voor jullie steun!

Wetenschap en hogescholen

 

Organisaties

 

Professoren, op persoonlijke titel

 • prof. dr. Noelle Aarts | socio-ecologische interacties | Radboud Universiteit Nijmegen
 • prof. dr. ir. Conny Bakker | Industrieel Ontwerpen | TU Delft
 • prof. dr. Denny Borsboom | directeur Social and Behavioural Data Science Centre
 • prof. dr. René ten Bos | filosoof | Radboud Universiteit
 • prof. dr. Geert Buelens | schrijver | hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde | Universiteit Utrecht
 • prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen | coördinator duurzaamheid | TU Delft
 • prof. dr. Josee van Eijndhoven | hoogleraar (em) Sustainability Management | Erasmus Universiteit | Voorzitter Duursaam Benoordenhout
 • prof. dr. ir. Thea Hilhorst | hoogleraar Humanitarian Aid | Institute for Social Science ISS / Erasmus University
 • prof. dr. Klaas Landsman | mathematical physics | Radboud Universiteit Nijmegen
 • prof. dr. ir. Theo van der Meer | Emeritus prof. Thermische Werktuigbouwkunde | Universiteit Twente
 • prof. dr. mr. Hans van Meerten | professor Europees pensioenrecht Universiteit Utrecht | advocaat, consultant en lid van OPSG / EIOPA
 • prof. dr. Lars Moratis | lector | Breda University of Applied Sciences & Antwerp Management School
 • prof. dr. J.B. Opschoor | hoogleraar (em) economie van duurzame ontwikkeling |  oud-rector Institute of Social Science Den Haag
 • prof. dr. Ilona Otto | Potsdam Institute for Climate Impact Research
 • prof. dr. Theunis Piersma | hoogleraar Trekvogelecologie | Rijksuniversiteit Groningen |  waddenonderzoeker bij Koninklijk NIOZ-Texel
 • prof. dr. Jan Rotmans | hoogleraar Transitiekunde | Erasmus Universiteit
 • prof dr. Irene van Staveren | hoogleraar of development economics | Institute for Social Studies - Erasmus Universiteit
 • prof. dr. ir. Paul Struik | Hoogleraar gewasfysiologie | Wageningen University and Research
 • prof. dr. ir. Pier Vellinga | hoogleraar klimaatverandering en maatschappelijke implicaties | Vrije Universiteit Amsterdam
 • prof. dr. Nanda Verhoeven-Duif |Hoogleraar diagnostiek metabole ziekten | UMC Utrecht
 • prof. dr. Roos Vonk | hoogleraar sociale psychologie | Radboud Universiteit Nijmegen
 • prof. dr. Frederik Zuiderveen Borgesius |hoogleraar ICT & Recht | Radboud Universiteit Nijmegen

Wetenschappers, promovendi, studenten op persoonlijke titel

 • dr. Wolmet Barendregt | Lecturer | TU Eindhoven
 • dr. Anneke Batenburg | onderzoeker atmosfeerchemie
 • Wieke Blaauw | Senior Policy Officer | Institute for Social Science - Erasmus Universiteit
 • dr. Tessa Blanken | postdoc onderzoeker | Universiteit van Amsterdam
 • dr. Jan Willem Bolderdijk | professor | Amsterdam Business School
 • dr. Cameron Brick | assistant professor | Universiteit van Amsterdam
 • Bart de Bruin| PhD candidate 'Fostering social tipping to Accelerate Sustainable Transitions' (FAST) | Technische Universiteit Eindhoven
 • Joran Buwalda | Student Science communication & Environment and resource management
 • dr. Roger Cremades Rodeja | co-auteur Social Tipping Points for Stabilizing Earth's Climate | Wageningen University
 • Lieke Dreijerink | Student duurzaam gedrag | WUR
 • dr. Martin Drenthen | universitair hoofddocent Milieufilosofie | Radboud Universiteit
 • dr. ir. Martijn Duineveld | universitair hoofddocent | WUR
 • mr. drs. J.W. Egtberts | phd student | Open Universiteit Nederland
 • drs. Diederick van den Ende | Docent | Universiteit Utrecht
 • dr. Yuri Engelhardt | universitair docent datavisualisatie | Universiteit Twente
 • dr. ir. Sanli Faez | natuurkundige | Universiteit Utrecht
 • Koen van der Gaast | onderzoeker voedseltransitie | Wageningen Universiteit
 • dr. Bob Geldermans Msc. | assistant professor | Onderzoek naar Climate Design & Sustainability | TU Delft

Wetenschappers, promovendi, studenten op persoonlijke titel (vervolg)

 • dr. Petra de Goeij | bioloog | Rijksuniversiteit Groningen
 • dr. Michel Handgraaf | Onderzoeker Environmental Decision Making | AMS Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions & Wageningen Universiteit
 • Jonne Harmsma | Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
 • dr. ir. Ignas Heitkönig | universitair docent | WUR
 • Muriel Heldring | Leiden Universiteit
 • Nina Hertoghs | Scientist Rebellion
 • dr. Thomas Hoppe I universitair hoofddocent | faculteit TBM |TU Delft
 • Vatan Hüzeir | wetenschapper | Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Chris Julien | PhD Onderzoeker
 • dr. Leo van Kampenhout | Scientists4Future NL
 • dr. Clemens Kaupa | assistant professor | Vrije Universiteit Amsterdam | onderzoek naar klimaatwetgeving
 • Sabine Kerssens | student Systems Engineering
 • mr. Ingrid van der Klooster | Universitair docent | Sustainable Finance Erasmus Universiteit Rotterdam
 • dr. ir. Jeroen Kluck | lector water in en om de stad / stedelijke klimaatadaptatie | Hogeschool van Amsterdam
 • Emmanuella Kyeremaa | MA student
 • dr. Maarten Loonen | Arctisch Centrum Rijksuniversiteit Groningen
 • Emma Maasland | Coördinator Universiteit Utrecht
 • Tjitse van der Molen | University of California, Santa Barbara | Graduat Student Systems Neuroscience
 • dr. Niek Mouter | assistant professor | Government Project Appraisal  | TU Delft
 • Renée Nicolai | MA student Environmental Psychology
 • ir. Arthur Oldeman | klimaatwetenschapper UU | Scientists4Future NL
 • Ludo van Oyen | gastdocent |Institute of Environmental Science | Leiden Universiteit
 • dr. Esther Parigger | hoofddocent Duurzaam gedrag | Toegepaste Psychologie  | Hogeschool van Amsterdam
 • Annette Pelkmans-Balaoing | Senior Research Associate (PhD), RSM
 • Remko van der Pluijm | Hogeschooldocent/docent onderzoeker betekeniseconomie | Hogeschool Rotterdam
 • dr. Peter Roessingh | assistant professor | Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics
 • Lucas Rutting | Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
 • dr. Disa Sauter | associate professor of psychology | Universiteit van Amsterdam
 • dr. Annette Scheepstra | Arctisch Centrum | RUG
 • dr. Marjan Smeulders | microbioloog | Radboud Universiteit
 • dr. Benjamin Sprecher | universitair docent | TU Delft | Industrieel Ontwerpen
 • Frits Steenhuisen | Arctisch Centrum Rijksuniversiteit Groningen
 • dr. ir. Marjan Stuiver | Programmaleider Groene Steden | Wageningen University and Research
 • dr. Yvonne Verkuil | moleculair ecoloog | Rijksuniversiteit Groningen
 • dr. Joost Vervoort | Associate Professor of Foresight and Anticipatory Governance | Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling | Universiteit Utrecht
 • Oscar van Vliet | Onderzoeker energietransitie en subsidieadviseur ETH Zurch en Universiteit Utrecht
 • dr. Hugo Mattieu Visser | Senior Research Scientist (PhD Applied Physics)
 • Helena Voetterl | PhD Kandidaat
 • dr. Jan Westerweel | Geoloog | Université de Rennes
 • Emma Zuiderveen | promovendus

Lectoren, docenten en onderzoekers van hogescholen

 • dr. Selçuk Balamir | Willem de Kooning Academie
 • Marije van Bommel | docent Herman Brood Academie
 • Philippa Collin, Hogeschool InHolland
 • Ilse Duijvestein | Hogeschool van Amsterdam
 • Christianne Heselmans | Fontys Hogescholen - Academy for Creative Industries | docent & onderzoeker Sustainable Futures
 • Ruben Jacobs | socioloog en schrijver | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • dr. ir. Lisette Klok | onderzoeker/docent stedelijke klimaatadaptatie | Hogeschool van Amsterdam
 • Loes Kreemers | Gedragswetenschapper duurzaam gedrag |  lectoraat psychologie voor een duurzame stad | Hogeschool van Amsterdam
 • Gudo Nollen | Opleidingsadviseur |HvA
 • dr. Reint Jan Renes | lector | psychologie voor een duurzame stad | Hogeschool van Amsterdam
 • Linda Ris | Hogeschool Van Hall Larenstein
 • dr. Jaap van der Stel | lector | GGZ Hogeschool Leiden | onderzoek klimaat en gezondheid
 • Iris Sutherland- Van den Heuvel | Docent Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken | Hogeschool InHolland
 • Marten Valk | Bouwadviseur | docent hoger onderwijs
 • dr. Oane Visser | dr. associate professor in agrarian studies ISS Erasmus Universiteit
 • Felix van Vugt | docent lerarenopleiding VO | Hogeschool Utrecht
 • Andries Zoutendijk | docent politieacademie

Culturele, creatieve sector en media

 

Op persoonlijke titel

 • Nelson Addo | conservator a.i. Multatuli Museum
 • Jan-Willem Anker | auteur
 • Etienne Baileau | journalist
 • Ben Baudion | architect
 • Sunny Bergman | filmmaker | schrijver | activist
 • Hanna Bervoets | schrijver
 • Sanne Bijker | Muzikant
 • Gerda Blees | schrijver
 • Arnold de Boer | muzikant
 • Jelmer Boersma | landschapsarchitect gemeente Rotterdam
 • Lex Bohlmeijer | programmamaker
 • Suzan Bosch | Zelfstandig kunstenaar / sociaal vernieuwer
 • Tsead Bruinja | dichter
 • Aurelia van der Burght | visual artist
 • Annelie David | dichter
 • Ida Dijkstra | Social designer, beeldend kunstenaar, docent
 • Chihiro Geuzebroek | filmmaker | public speaker
 • Selby Gildemachter | Kunstenaar
 • Renske de Greef | auteur
 • Sylvie Goeman | Beeldend Kunstenaar en Founder KustArt, Esterenburch
 • Babs Gons | schrijver | performer
 • Maria Goos | schrijfster
 • Katja Herbers | actrice
 • Gon Hoefsloot | componist | performer
 • Jennifer Hoffman | actrice
 • Liset Horsten | muzikant
 • Twan Huys | journalist
 • Mijke de Jong | regisseur
 • Heidi Koren | stadsdichter Nijmegen
 • Pauline van der Kolk | zakelijk leider Loods 13
 • Bas Kwakman | auteur | uitgever | Radicale Vriendschap, poëzie en activisme
 • Nynke Laverman | singer/songwriter
 • Suzana Lopes da Silva | architect
 • Ria Marks | theatermaker
 • Lieke Marsman | dichter des vaderlands
 • Ruben van der Meer | acteur
 • Thomas Möhlmann | dichter
 • Ramsey Nasr | schrijver | dichter | acteur
 • Martine Nijhoff | schrijver
 • P. NIspen | schrijver en onderzoeker
 • Anniek Pheifer | actrice
 • Esther Polak, Kunstenaarsduo PolakVanBekkum
 • Robert Rosendal | Initiatiefnemer Kunst en Landschap Noord Nederland

Op persoonlijke titel (vervolg)

 • Sytze Pruiksma | componist | muzikant
 • Monique Remmelzwaai | regeneratief designer
 • Thekla Reuten | actrice
 • dr. Jonas Staal | kunstenaar | mede-oprichter Court for Intergenerational Climate Crimes (CICC)
 • Koos Terpstra | schrijver | regisseur
 • Waldemar Torenstra | acteur
 • Merlijn Twaalfhoven | componist
 • Georgina Verbaan | actrice
 • Marjon van Weersch | redacteur, journalist
 • Stefanie Wels | anti-modeontwerper
 • Florian Wolff | muzikant & docent
 • M. van Zeeland | schrijver

Organisaties

  Financieel, juridisch, politiek, zorg en onderwijs

  Organisaties

  Financieel, juridisch, advies, denkers op persoonlijke titel

  • Christiaan Alberdingk Thijm | jurist & auteur
  • Peter Blom, oud-CEO/voorzitter van de Raad van Bestuur Triodos Bank
  • Maarten Bunnik | klimaatfinancier
  • Linda van Denderen | praktisch filosoof
  • Ronald van Es | filosoof
  • Nelleke Henneman | consultant
  • Yvonne van Hoof | manager duurzame financieringen
  • Lieneke Knuyt | projectmanager duurzaamheid Post NL
  • Ernst-Jan Kuiper | gepromoveerd klimatoloog
  • Adriaen Luijks | eindredacteur MeJudice
  • George van der Meulen | docent Economie
  • mr. Madeleen Mulder | jurist, wayfinder and purpose activator
  • Sjoera Nas | privacy-adviseur
  • dr. Channa Samkalden | mensenrechtenadvocaat
  • dr. Willem Schramade | Sustainable Finance Factory
  • dr. Magda Smink | onderzoeker/adviseur lobby in duurzaamheidstransities
  • Martijntje Smit | techniekfilosoof en onderzoeker
  • Hans Stegeman | econoom | columnist
  • dr. Ben Tiggelaar | auteur en gedragswetenschapper
  • dr. Machteld Vonk | jurist

   

  Politiek

  Op persoonlijke titel

  • Ger van Eeden | Volt NL & Volt EU
  • Jan Hoekema | change manager en oud-Tweede Kamerlid voor D66 en oud-burgemeester van Wassenaar
  • Klaas Hoekstra | Afdelingsvoorzitter GroenLinks Lochem
  • Alman Metten | onderzoeker | oud-lid Europees Parlement
  • Melissa Oosterbroek | raadslid GroenLinks Haarlem en ondernemer
  • Lammert van Raan | Kamerlid Partij voor de Dieren
  • Jan Pronk | oud-minister van VROM
  • Natascha Stroo | Raadslid Zaanstad
  • Henk Zandvliet | Fractievoorzitter GroenLinks De Bilt

  Onderwijs, sport, zorg en welzijn

  Organisatie

  Op persoonlijke titel

  • Richard Abbenhuis | verpleegkundige
  • Patricia Aerts |TopTeamWerk
  • Daan Beens | GZ-psycholoog
  • Sonja Bleeker | Docent
  • Lieke Borkent-de Zeeuw | Nationale Media Coach
  • Amber ten Buuren | student geneeskunde UU
  • Dr. Marjolein Doesburg-van Kleffens | Specialist Laboratoriumgeneeskunde klinische chemie
  • Marjolijn Duijvestein | Maag-, Darm- en Leverarts | Radboud UMC
  • Anita Ebbing | welzijnswerker en ruimtelijk vormgever
  • Annemieke Ederzeel | psycholoog
  • Jobke Janmaat | student geneeskunde UU
  • Sanne Jansen | uroloog UMCU
  • Henk Jense | docent
  • Marc Gehrels | Sociaal ondernemer
  • Pauline de Graaf | Huisarts
  • Doortje 't Hart | Facilitator van verbinding
  • Fenna Heyning | directeur in de zorg
  • Anna Hinze | psychiater | psycholoog | coach
  • Talitha Hoppe | GreenTeamOK, operatie assistent
  • Jan van der Kamp | Heath Systems Innovations
  • Marcel Kerkhoven | Huisarts
  • Esther Korteweg | dierenarts
  • Christine Kuiper | sr. kennismedewerker Movisie
  • Julia Lampe-Van den Dool |Pediatrisch echocardiografist |UMC Utrecht-Wilhelmina Kinderziekenhuis
  • Caroline Lekkerkerker | student geneeskunde UU
  • Tessa Mathijsen | docent Nederlands
  • Mark Ooijevaar | Schaatser | Totaalplan spoor
  • Nynke Postma | Anesthesioloog - intensivist
  • Pia Putman | mantelzorgconsulent en communicatietrainer
  • Anniek Reinhold | Arts infectieziektebestrijding, maatschappij en gezondheid, planetary health
  • Carry Rosenblatt Limpens |samenwerkplaatsen
  • Jan Albert Slurink | docent middelbare school
  • Ernest Smeet | zorgmedewerker
  • Eric Stam | docent beroepsopleiding
  • Jorieke van der Stelt | Arts Internationale Gezondheid io
  • Yvette Stevens | Psycholoog | filosoof
  • Etske Thie | leerkracht
  • Margarita Tukker | arts
  • Marten Valk | docent hoger onderwijs, onderwijsontwikkelaar
  • Lize Vandenberghe | Ecopedagoog, ecopsycholoog io
  • Elsie ten Veldhuijs | opvoedkundige
  • Petra Verdonk | universitair hoofddocent | Amsterdam UMC
  • Herma Wichman | coach
  • Jannah Wijffels | bewustzijnstrainer, vernieuwer
  • Anjali Wijnhoven | student geneeskunde UU
  • Paula Wolthers | Verslavingszorg Noord-Nederland
  • Bram Zuur | maag- darm- leverarts | initiatiefnemer van de oproep duurzame zorgpensioenen

   

  Religieus en levensbeschouwelijk


  Op persoonlijke titel

  • C.T. Benard | predikant | Protestantse Kerk
  • Waltraut Stroh | Werkgroep Groene Lukas | Lukaskerk Den Haag

  Klimaattransitie

   

  Ngo’s


  Burgerorganisaties

   

  Coalities

   

   

  Energiecoöperaties /lokale transitie

  Bedrijven


  Op persoonlijke titel

  • Reindert Augustijn | Manager Intensifying Climate Action
  • Ralien Bekkers | internationaal klimaatadviseur
  • Reinier van den Berg | weerman | klimaatspecialist
  • Marcel Beukeboom | klimaatgezant
  • Maurits Groen | ondernemer
  • Kees Klomp | founder THRIVE Institute
  • Ruud Koornstra | Nationale Energiecommissaris
  • Yeliz Mert | Country Partner Manager | B Lab Europe
  • Eva Rovers | schrijver | mede-oprichter Bureau Burgerberaad
  • Michel Scholte | Minister van de Nieuwe Economie
  • Werner Schouten | Voorzitter Jonge Klimaatbeweging
  • Jan van de Venis | Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties
  • Arnold Beekes | innovator
  • Randy Benjamins | business coach
  • Theo Bergonje | energieadviseur
  • Louise Boelens | op transitie expeditie
  • Saskia Bogaart | freelance copywriter o.a. voor Klimaatmoeders
  • Marja Bogaarts | GroenErwt-Transpharmacie
  • Lennart Van Der Burg | Climatecoach4u
  • Sharona Ceha | klimaatverbinder
  • Heloise Della Vedova | Pen, Papier, Plan
  • Widoere Djelantik | adviseur Staatsbosbeheer
  • Ad van Dortmont | sr. adviseur Plan NL
  • Sven Duyx | praktisch idealist, innovator, SDG-driven
  • Niels Feder | medewerker fruitteelt
  • Eric Ferguson | consultant energie en ontwikkeling
  • Marc van Gemert | senior adviseur lokale overheid
  • Maarten van der Giessen | Adviseur Energie Transitie
  • Wendy Gooren | zakelijk leider Sense of Place
  • Laurie Hermans | cultureel antropoloog |TNO
  • Merit Hindriks, pleitbezorger & campaigner (internationale) klimaatrechtvaardigheid
  • Arjan van den Hoogen | Sr. duurzaamheidsadviseur
  • Marielle Horst-Gussenhoven | Wholebrands
  • Jan Juffermans | Platform Duurzame en Solidaire Economie en Werkgroep Voetafdruk Nederland
  • Tom Keek | strategisch adviseur omgevingsbeleid
  • Mayke van Keep | Issuemakers
  • Liane van Klaveren | strategisch adviseur communicatie
  • Roeland Kneppers | Coöperatie Bergen Energie (BE)
  • Lieneke Knuyt | Klimaattrainer Knuyt Training en Advies
  • Lani Kok | beleidsmedewerker circulaire economie
  • Pauline van der Kolk | projectleider Expeditie van betekenis
  • Jan Korff de Gidts, regionaal burgerinitiatief Kracht van Utrecht
  • Nico Landsman | Zeeland Bruist
  • Maiken Larsen | Facilitator en communicatiepersoon
  • Roy Laseroms | adviseur water, natuur en milieu, LWRO
  • Lennart van der Linde | projectleider Klimaat en Energie | Duurzaam Den Haag
  • Sanne Meelker | projectleider warmtetransitie
  • Bernhard Merkx | Greenwave Plastic
  • Kirsten Notten | directeur Kennis en Community
  • Willemien Op den Orth | tolk-vertaalster
  • Suzanne Oudmaijer | milieucoördinator
  • Emmy Pater | Strategic Leadership towards Sustainability
  • Frank Peters | beleidsmedewerker
  • Hans Peters | MVO professional
  • Rick van der Pol | Bouwkundig adviseur
  • Boris Polm | Adviseur Innovatief ondernemerschap
  • Anton Remmers | Bouwkundig ingenieur en Energiecooperatie Boerakker
  • Bert Rorije | generalist sociale impact en duurzaamheid
  • Menno Schermer | Kartrekker van participatie Menno Schermer Managament
  • drs. Marion J.T. Schobre | Marvicon
  • Flip Schrameijer | socioloog
  • Robin van der Sluijs | Adviseur Duurzaamheid & Klimaatcoach
  • Gijs Spoor | sociaal ondernemer
  • Elmar Theune | secretaris Coöperatie ValleiEnergie
  • Kyra van de Valk (MSc) | Strategisch adviseur duurzaamheid
  • Wendy van Ulden |Teamcoach en Burgerberaad enthousiasteling
  • Jos Verhagen | energiecoach
  • Dick Verheul | redacteur Groene Verhalen
  • Jaap Verhoeff | RVO
  • Pauline Westendorp | energiecommissaris Amsterdam
  • Liesbeth Willemsen | duurzaamheidsconsulent
  • Tjitske Ypma | senior beleidsmedewerker | ministerie van I&W
  • Leo van Zanten | duurzame les, langer leefbare planeet

  Overig

  Namens organisatie

  Op persoonlijke titel

  • Arina Angerman, Social Media 4 Boomers
  • Henk van As, gepensioneerd
  • Willem Boerma, beleidsmedewerker
  • Ursula Brinkmann, Intercultural Business Improvement BV
  • Ruth de Bruin, communicatieadvies
  • Marjon Castelijns, consultant
  • Paul Cornelisse, gepensioneerd mechanical architect ASML
  • Peter Dresmé, bezorgde burger
  • Joost Jan, chauffeur
  • Stan Janssen
  • Jos Koekkoek, senior inkoper ICT
  • Annemarijn Koop, L&D professional
  • Elbert van Remmerden, senior informatiebeheer, gemeente Het Hogeland
  • Adrian Ros, IT-medewerker
  • Arno Rozendaal, online content specialist
  • Nico Schoen
  • Tycho Simmers, meubelmaker
  • Tim Toornvliet, Hoofd Communicatie
  • Gythe van der Veer, Communicatieprofessional
  • Sandra van Vliet, communicatiespecialist
  • Bart de Vries, informatiespecialist

   

  Wil uw organisatie onze open brief ook ondertekenen? Klik hier!