Voor meer informatie
neemt u contact op met: 

info@socialtippingpointcoalitie.nl

woordvoerder

George Ongkiehong
george@reclamefossielvrij.nl

06 – 533 334 86

initiatiefnemer

Femke Sleegers
femke@reclamefossielvrij.nl

06 – 224 085 78

sluit je aan!

De klimaatwetenschappers van het Potsdam Instituut zeggen: “De beste, zo niet enige kans om de steeds snellere verandering van het klimaat voor te blijven, is door in te zetten op steeds snellere veranderingen in de samenleving.” De social tipping points voor een versnelling van de oplossing.

Sluit je aan bij de snel groeiende coalitie van organisaties en personen die dit onderschrijven en het kabinet oproepen de burgerbewegingen en progressieve krachten uit het maatschappelijk middenveld te omarmen als vitaal onderdeel van de democratie, als vitaal onderdeel om het Parijs-doel te halen!