Oproep aan Jetten: kies voor aanstekelijke beleidsinterventies die emissiearm gedrag verspreiden met R=3

Minister Jetten heeft zijn Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat voorgelegd voor een publiekelijke consultatie. Wij doen de minister een ‘offer he can’t refuse’: een aantal no-brainer klimaatmaatregelen die blijvend kennis, normen en waarden en prijzen veranderen. Dit vertaalt zich in intrinsiek gemotiveerd duurzaam gedrag van een snel groeiende groep mensen, dat uiteindelijk optelt tot social tipping point.

De komende 10 jaar zijn The Critical Decade voor het klimaat. Het is erop of eronder voor het klimaat. Het 10-jarenbeleidsplan voor Klimaat van minister Rob Jetten zou daarom een strijdplan van ongekende weerga moeten zijn. Om onze grote achterstand in te halen, zou het een plan moeten zijn om zo snel mogelijk exponentieel emissies te besparen. Dat is het niet. Het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat zet vooral groots in op technologie die pas over 10-15 jaar emissies gaat besparen.

Technologie kan niet alles

Hoewel Jetten toegeeft dat we er met alleen technologie niet komen en dat de kleine stapjes van incrementele verandering niet genoeg zijn, beschrijft het 10-jarenplan precies dat. Gelukkig heeft minister Rob Jetten zijn 10-jarenplan eerst voor consultatie voorgelegd voordat het definitief wordt. Wij hebben samen met Reclame Fossielvrij aanvullingen gedaan met concrete tekstvoorstellen die de minister moeilijk kan laten liggen.

Tabaksplan tegen klimaatontwrichting

We roepen Jetten op om een integraal plan te maken, net als bij de strijd voor tabak is gedaan. Om zowel de aanbodzijde (de producent) als de vraagzijde (de consument) te beïnvloeden. “Deze maatregelen tellen en bij elkaar op en zijn stuk voor stuk onmisbaar. Zo’n dichtgetimmerd pakket waarbij de overheid ‘met twee kanten van de schaar knipt’ oftewel zowel het aanbod als de vraag beperkt, is ook nodig om klimaatontwrichting te beperken,” stelt Femke Sleegers, coördinator en initiatiefnemer van de Social Tipping Point Coalitie.

Gedrag is aanstekelijk

“Gedrag is aanstekelijk (of besmettelijk) en kan zich exponentieel in de samenleving verspreiden. De minister zou de R-waarde van gedragsverandering kunnen verhogen door maatregelen te nemen die het normen- en waardensysteem blijvend verduurzamen. Ook de maatregelen die de minister zelf voorstelt zijn gebaat bij onze aanvullingen. En het mooiste is: extra geld is niet nodig, want veel van deze maatregelen kosten geen geld of leveren zelfs geld op.”

In onze bijdrage doen we concrete tekstvoorstellen die Jetten zo kan overnemen in het beleidsprogramma voor:

  • een verbod op fossiele reclame
  • een stop op fossiele subsidies
  • klimaatonderwijs
  • klimaatlabels op broeikasgasintensieve producten en diensten