Voor het eerst spraken Tweede Kamerleden en de staatssecretaris voor klimaat over de social tipping point strategie voor het klimaat. Tijdens een debat op 17 november over de brief die de Social Tipping Point Coalitie (STPC) vroeg PvdA-Kamerlid Joris Thijssen aan staatssecretaris Dilan Yesilgöz: “Ik wil graag ook een reactie op het stoppen met fossiele subsidies, op klimaateducatie en op het verbod op fossiele reclames.”

Aanleiding voor het debat was de officiële kabinetsreactie op de brief van de STPC. In haar reactie deed de staatssecretaris  net alsof een Social Tipping Point Strategie al staand beleid was: “Uit de Klimaatnota (…) blijkt dat, hoewel we de term “Social Tipping Points” niet gebruiken, de beleidsinitiatieven in grote mate aansluiten bij hetgeen de Social tipping Point Coalitie voor ogen staat. Er is sprake van een integraal, strategisch klimaatbeleid waarin ook maatschappelijke krachten een plek hebben.”

Social tipping point maatregelen

Thijssen prikte daar doorheen en vroeg specifiek naar drie Social Tipping Point-maatregelen: stoppen met fossiele subsidies, verplichte klimaateducatie en een verbod op fossiele reclame. Yesilgöz’s reactie kwam op het volgende neer:

  • Fossiele subsidies verminderen of afschaffen kan alleen Europees of wereldwijd.
  • Naar klimaatonderwijs loopt al een onderzoek in het kader van het programma Duurzame school.
  • Een een eventueel verbod op fossiele reclame is aan een nieuw kabinet, waarbij er ook een discussie vanuit de Kamer nodig is.

Thijssen benadrukte dat social tipping point-maatregelen zorgen voor een omslag in denken: “Dit [het verbod op fossiele reclame] gaat er samen met de educatie om: wat vinden we nou normaal in dit land? Nu is het een enorme fossiele economie en daar moeten we gaandeweg vanaf. Als fossiel uit het straatbeeld verdwijnt, dan gaat dat makkelijker.”

Fundamenteel debat

Femke Sleegers, initiatiefnemer van de STPC, is blij dat de brief en boodschap nu geland zijn bij de politiek: “De Social Tipping Point Coalitie kijkt uit naar een fundamenteel debat over het verbod op fossiele reclame en hopelijk ook over de andere vier social tipping point maatregelen.”

De brief, opgesteld door Sleegers, werd al door meer dan 450 organisaties, bedrijven en prominenten ondertekend.

Strategie

In de brief, die de STPC ook naar de commissie EZK stuurde, vraagt de STPC het nieuwe kabinet om een social tipping point strategie op te stellen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5C. Maatregelen die gericht zijn op een maatschappelijk kantelpunt, kunnen zorgen voor een structurele en exponentiële daling van emissies. Volgens klimaatwetenschappers van het Potsdam Instituut kan alleen het inzetten op een social tipping point ervoor zorgen dat we nog onder de 1,5 graad van Parijs blijven.

De 5 maatregelen waar de Social Tipping Point Coalitie voor pleit zijn:

  • stoppen met fossiele subsidies
  • een verbod op fossiele reclames
  • verplichte klimaateducatie
  • verplicht divesteren voor banken en pensioenfondsen
  • regelgeving aanpassen voor decentrale productie en opslag van energie.